German Championship of Poker – regulamin

Niniejszy dokument stanowi regulamin wszystkich internetowych turniejów kwalifikacyjnych (zwanych dalej „Satelitami”) do German Championship of Poker (GCOP) („Impreza”), imprezy organizowanej przez operatora („PokerStars”) serwisu internetowego znajdującego się  pod adresem www.pokerstars.pl („Serwis”) oraz oprogramowania PokerStars GUI („Program”). Zalogowanie się w Programie jest równoznaczne z całkowitą akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
Wzięcie udziału w Satelitach jest równoznaczne z zaakceptowaniem w pełni i bez zastrzeżeń przepisów obowiązujących na Imprezie ustalonych przez organizatora Satelitów - Global Poker Tours Tour Ltd („Global Poker Tours”).

  1. Zwycięzca Satelity może zostać nagrodzony wejściówką do jednego z Turniejów Głównych Imprezy („Turniej Główny”): http://www.pokerstars.pl/poker/promotions/gcop/
  2. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że organizator Imprezy, Global Poker Tours, może wprowadzać zmiany w jej harmonogramie i uzupełniać go.
  3. Aby móc zagrać w Satelicie, uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat lub osiągnąć pełnoletniość w świetle lokalnego prawa w miejscu zamieszkania, jeśli granica wieku jest tam wyższa. Uczestnik może na dowolnym etapie zostać poproszony o dostarczenie PokerStars lub stronie trzeciej dokumentu potwierdzającego jego wiek i/lub tożsamość (paszportu lub ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem). Osoba, która nie będzie mogła wylegitymować się takim dokumentem, zostanie wyłączona z Satelity (zdyskwalifikowana) i usunięta z Serwisu.
  4. Wzięcie udziału w Satelicie lub w dowolnym Turnieju jest równoznaczne z przyznaniem PokerStars praw do wykorzystania imienia, nazwiska i wizerunku uczestnika w celach promocyjnych bez dalszego wynagrodzenia. Wiąże się to również ze zgodą na pomoc w promowaniu PokerStars i występowanie w charakterze rzecznika serwisu w trakcie trwania Turniejów oraz po ich zakończeniu, w tym m.in. podczas spotkań z przedstawicielami prasy oraz  poprzez udział w innych imprezach organizowanych przez PokerStars.
  5. Uczestnik, który awansował do Turnieju przez Satelitę za pieniądze w Serwisie i doszedł w Turnieju do stołu finałowego, jest zobowiązany przez PokerStars do noszenia przy stole finałowym odzieży z logo PokerStars. na mocy niniejszego regulaminu.
  6. Pierwszy pakiet turniejowy wygrany w Serwisie w Satelicie lub w jakikolwiek inny sposób jest nieprzekazywalny i niewymienialny, a zatem nie można za nią otrzymać ekwiwalentu w gotówce ani w żadnej innej formie. Wygrany pakiet trzeba osobiście wykorzystać, w innym razie wejściówka przepada. W razie wygrania kolejnych pakietów nie można ich sprzedać ani przekazać. W takim wypadku na konto uczestnika na PokerStars zostanie przekazana równowartość pakietu: wejściówki/zakwaterowania oraz puli gotówki na wydatki/podróż w formie pieniędzy turniejowych (T-Money).
  7. Jeśli gracz wygra wstępnego Satelitę, w którym nagrodą jest bilet do kolejnego Satelity (a nie do samego Turnieju), może wyrejestrować się z kolejnego Satelity, otrzymując na konto równowartość wpisowego do tego Satelity w formie T-Money. Te pieniądze turniejowe możesz znów wykorzystać do rejestracji w bezpośrednim Satelicie do Turnieju.
  8. W przypadku zakwalifikowania i/lub zarejestrowania się do Imprezy w Serwisie gracz może wybrać preferowany dzień rozpoczęcia spośród dostępnych terminów. Należy przybyć na miejsce turnieju co najmniej na godzinę przed rozpoczęciem rozgrywek w wybranym dniu, aby mieć wystarczająco dużo czasu na rejestrację i zajęcie miejsca.
  9. Bilety typu Step można wykorzystywać tylko w ramach systemu kwalifikacji Step i są one nieprzekazywalne i niewymienialne. Gracz musi osobiście wykorzystać pierwszą wejściówkę do turnieju na żywo wygraną w systemie Step zgodnie z jej przeznaczeniem.
  10. Wzięcie udziału w Satelicie jest równoznaczne z potwierdzeniem, że imię, nazwisko, e-mail, adres zamieszkania i numer(y) telefonu podane na koncie uczestnika na PokerStars są poprawne oraz uznaniem, że to osoba, której dane personalne znajdują się na tym koncie PokerStars, jest zdobywcą pakietu i to ta właśnie osoba brała udział w Satelicie i wygrała go i w związku z tym ona właśnie jest zobowiązana do osobistego wzięcia udziału w Turnieju.
  11. Wszelkie próby zamiany lub zdublowania konta gracza na PokerStars w celu umożliwienia sobie wzięcia udziału w Satelicie spowodują utratę wszelkich wygranych nagród i mogą skutkować zamknięciem konta takiego użytkownika na PokerStars.
  12. W przypadku sporów odnośnie praw uczestnictwa  lub innych spraw związanych z przyznawaniem nagród i/lub postanowieniami regulaminu dotyczącego Satelity ostateczna decyzja będzie należała do kierownictwa PokerStars, będzie ona wiążąca i niepodlegająca odwołaniu ani apelacji ze strony uczestnika czy jakiejkolwiek strony trzeciej.
  13. W razie gdyby z jakiegokolwiek powodu którykolwiek zwycięzca nie przyjął dowolnej części nagrody w przewidzianym przez PokerStars terminie, utraci on prawo do domagania się jej otrzymania, a PokerStars nie będzie w obowiązku wynagrodzić takiej osoby w jakikolwiek sposób.
  14. Poprzez udział w Satelicie każdy z uczestników wyraża zgodę na całkowite i ostateczne zwolnienie PokerStars, przedstawicieli prawnych firmy, podmioty powiązane, spółki zależne, agencje oraz ich urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów od odpowiedzialności i zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z ewentualnymi szkodami i urazami doznanymi w związku z przyjęciem którejkolwiek z nagród.
  15. PokerStars zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie postanowień niniejszego regulaminu według własnego uznania, w tym do anulowania, zmodyfikowania lub zawieszenia Satelity, jeśli PokerStars uzna, iż Satelita nie może odbyć się zgodnie z założeniami.
  16. Wszyscy uczestnicy Satelity są zobowiązani do przestrzegania wszelkich postanowień regulaminu obowiązującego w serwisie PokerStars, a wyszczególnionych na stronie www.pokerstars.pl/poker/room/tos/, a także ogólnych zasad obowiązujących w turniejach PokerStars i opublikowanych na stronie www.pokerstars.pl/poker/tournaments/rules/.
  17. Postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wszelkie kwestie z nimi powiązane będą regulowane oraz interpretowane zgodnie z przepisami obowiązującymi na Malcie i podlegają wyłącznej jurysdykcji jej sądów.

Wszelkie zapytania i komentarze należy kierować na adres support@pokerstars.eu.

Mobilny Kasjer

Chip Stack

Zasil swoje konto PokerStars na urządzeniu z systemem Android lub iOS poprzez Mobilnego Kasjera.  Dzięki niemu gra w pokera w mobilnej aplikacji jest jeszcze łatwiejsza!

Bonus za pierwszą wpłatę

First Deposit Bonus

Wszyscy gracze pierwszy raz wpłacający pieniądze na swoje konto mogą liczyć na bonus powitalny PokerStars: 100% do $600.

Sunday Million

Sunday Million

Sunday Million to największy dostępny online cotygodniowy turniej pokerowy z pulą wynoszącą $1 000 000!