Satelity Players’ Choice - regulamin

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby (zwane dalej „Użytkownikami”) biorące udział w turniejach kwalifikacyjnych „Players’ Choice” („Satelity”) odbywających się w serwisie PokerStars („PokerStars), który znajduje się na stronach: www.pokerstars.com, uk.pokerstars.com, www.pokerstars.eu, www.pokerstars.net, www.pokerstars.fr, www.pokerstars.it, www.pokerstars.es , www.pokerstars.be, www.pokerstars.gr, www.pokerstars.dk, www.pokerstars.bg, www.pokerstars.ee, sh.pokerstars.de, www.pokerstars.ro (każda z nich zwana będzie dalej „Serwisem”).

 2. Wzięcie udziału w Satelicie jest równoznaczne z przyznaniem PokerStars prawa do wykorzystania imienia, nazwiska, pseudonimu, wizerunku i podobizny Użytkownika w dowolnych mediach bez ograniczeń czasowych i geograficznych w celach promocyjnych i marketingowych bez wynagrodzenia. Użytkownik zgadza się zawsze na żądanie i zgodnie z otrzymanymi instrukcjami pomagać w promowaniu PokerStars, a w szczególności brać udział w spotkaniach z prasą, udzielać wywiadów, uczestniczyć w sesjach zdjęciowych i brać udział w innych takich wydarzeniach organizowanych przez PokerStars.

 3. Wygranie w Satelicie nagrody w postaci biletu turniejowego („Voucher”) upoważnia wyłącznie do otrzymania miejsca w dowolnym turnieju stanowiącym część wydarzenia sponsorowanego przez PokerStars (takiego jak: PokerStars Festival czy PokerStars Championship) („Turniej”). Voucherów nie można nikomu przekazać, otrzymać za nie ekwiwalentu w gotówce ani w żadnej innej formie.  

 4. Żeby wykorzystać posiadany Voucher, należy:

  1. Zalogować się w programie PokerStars.
  2. Wybrać Turniej z listy zamieszczonej w zakładce „Na żywo”.
  3. Znaleźć wybrany Turniej i zarejestrować się poprzez odpowiednie kwalifikacje Player Choice z zakładki „Na żywo”.
 5. Jeśli wartość przyznanego Vouchera jest niższa niż kwota wymagana przy rejestracji w wybranym Turnieju, należy napisać w tej sprawie na adres registration@pokerstarslive.com, gdzie można uzyskać pomoc przy dokonaniu rejestracji oraz pobraniu brakującej kwoty z konta gracza w PokerStars.  

 6. Po wykorzystaniu Vouchera do rejestracji w wybranym Turnieju Użytkownik zostaje uznany za gracza z kwalifikacji PokerStars, co wiąże się z przestrzeganiem regulaminu obowiązującego uczestników turniejów PokerStars („Regulamin turniejów”).

 7. Możliwe jest wyrejestrowanie się z wybranego Turnieju. W tym celu należy zalogować się w programie PokerStars, odnaleźć właściwe kwalifikacje Player Choice i kliknąć opcję „Wyrejestruj”. W razie problemów z wyrejestrowaniem się przez oprogramowanie do gry, należy wysłać wiadomość w tej sprawie na adres registration@pokerstarslive.com nie później niż 48 (czterdzieści osiem) godzin przez przewidzianym rozpoczęciem Turnieju. Można też zgłosić się osobiście w punkcie rejestracji na miejscu, zanim gra się zacznie.

 8. W razie zarejestrowania się w Turnieju za pomocą Vouchera i wygrania dodatkowej wejściówki do tego samego Turnieju w bezpośrednim satelicie w serwisie Voucher zostanie zwrócony na konto, a udział w Turnieju umożliwi wejściówka wygrana w bezpośrednim satelicie. Dla potrzeb niniejszego regulaminu termin „bezpośredni satelita” odnosi się do satelity do określonego turnieju na żywo (np. PokerStars Festival Londyn). Za miejsce w bezpośrednim satelicie nie przysługują T-Money ani gotówka. Informacje na temat T-Money i ich wykorzystania znajdują się na osobnej stronie.

 9. Po zarejestrowaniu się w Turnieju za pośrednictwem PokerStars nie można dokonać rejestracji za pomocą Vouchera. Można wykorzystać go w innym, wybranym Turnieju.

 10. Imię i nazwisko osoby, która wygra Voucher, musi być zgodne z danymi z konta gracza w serwisie PokerStars.  

 11. Wszyscy uczestnicy Satelitów muszą przestrzegać postanowień umowy licencyjnej PokerStars oraz regulaminu turniejów.  

 12. Niniejszy regulamin i wszelkie kwestie z nim związane podlegają przepisom umowy licencyjnej opublikowanej w serwisie.

 13. W przypadku sporów odnośnie do praw uczestnictwa, innych spraw związanych z przyznawaniem nagród lub odnośnie do niniejszego regulaminu ostateczna decyzja będzie należała do kierownictwa PokerStars, będzie ona wiążąca i niepodlegająca odwołaniu ani apelacji ze strony uczestnika lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

Powrót na główną stronę Players’ Choice.

Mobilny Kasjer

Chip Stack

Zasil swoje konto PokerStars na urządzeniu z systemem Android lub iOS poprzez Mobilnego Kasjera.  Dzięki niemu gra w pokera w mobilnej aplikacji jest jeszcze łatwiejsza!

Bonus za pierwszą wpłatę

First Deposit Bonus

Wszyscy gracze pierwszy raz wpłacający pieniądze na swoje konto mogą liczyć na bonus powitalny PokerStars: 100% do $600.

Sunday Million

Sunday Million

Sunday Million to największy dostępny online cotygodniowy turniej pokerowy z pulą wynoszącą $1 000 000!