Bezpośrednie wypłaty przelewem na konto – dane bankowe

Opłaty: PokerStars bierze na siebie wszystkie opłaty naliczane przez bank wysyłający.

Bezpośrednie przelewy bankowe dokonywane są z lokalnego banku na Twoje konto, a Twój bank może obciążyć Cię za to niewielką opłatą. Aby uzyskać więcej informacji na temat opłat za otrzymywanie bezpośrednich wypłat na konto naliczanych przez Twój bank, prosimy skontaktować się bezpośrednio z bankiem.

Pamiętaj o dostarczeniu poniższych informacji w poprzednim oknie:

Nr Twojego konta bankowego Tu powinien się znaleźć numer Twojego konta bankowego. Składa się on z 10 cyfr. Jeśli numer Twojego konta jest krótszy, dodaj na początku zera, by wydłużyć go do uzyskania 10 znaków.
Imię i nazwisko właściciela konta Tu powinno się znaleźć Twoje nazwisko. Pole to jest wypełnione i dane nie mogą zostać zmienione.
Kod banku (Sort Code) Kod odróżniający Twój bank od innych instytucji kredytowych w Niemczech. Jest to numer 8-cyfrowy.

Więcej informacji znajdziesz na koncie poświęconej bezpośrednim wypłatom na konto.

Płatności - FAQ

Chip Stack

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania odnośnie do transakcji finansowych na PokerStars.