System rankingowy turniejów organizowanych w serwisie PokerStars

Oto sposób działania: 15% najlepszych graczy w każdym turnieju uzyskuje punkty do Tabeli Liderów Turniejowych w serwisie PokerStars. Liczba zdobytych punktów zależy od liczby uczestników turnieju, wysokości wpisowego oraz zajętego miejsca.

Uwaga! W rankingach nie są uwzględniane wyniki: turniejów „Sit & Go”, w których gra mniej niż 40 graczy, turniejów kwalifikacyjnych, turniejów jeden na jednego, turniejów typu „shootout” turniejów z ograniczonym dostępem, turniejów prywatnych, turniejów na wirtualne pieniądze, freerolli astronomów, turniejów „Weekly Round 2” oraz freerolli w ramach Klubu VIP.

Jedynie 10 Twoich najlepszych wyników zaliczane będzie do rankingów tygodniowych, 20 najlepszych wyników do rankingów miesięcznych oraz 100 najlepszych wyników do rankingów rocznych.

Wzór, według którego wyznaczana jest liczba punktów przyznawanych graczowi (znajdującemu się w grupie 15% najlepszych graczy w turnieju) za dany turniej, jest następujący:

Punkty = 10 * [sqrt(n)/sqrt(k)] * [1+log(b+0,25)]

Gdzie:

n to liczba uczestników turnieju
k to miejsce w turnieju (k = 1 w przypadku gracza, który zajął pierwsze miejsce, itp.)
b to kwota wpisowego w dolarach amerykańskich (bez opłaty za udział w turnieju). W turniejach freeroll wpisowe wynosi 0 USD, a w turniejach FPP 1 punkt FPP ma wartość 0,0161 USD. Jeśli wpisowe do turnieju podane jest w walucie innej niż USD, zostanie ono przeliczone na dolary amerykańskie na podstawie aktualnych w momencie rozpoczęcia turnieju kursów wymiany walut.

Pobierz arkusz programu Excel umożliwiający obliczanie punktów TLB: leaders.xls.

Przykład 1: Gracz zajął trzecie miejsce w turnieju z wpisowym 20 USD, w którym grało 150 graczy. Więc:

n = 150, k = 3, b = 20

Całkowita liczba punktów przyznanych graczowi:

= 10 * [sqrt(n)/sqrt(k)] * [1+log(b+0,25)]
= 10 * [sqrt(150)/sqrt(3)] * [1+log(20+0,25)]
= 10 * sqrt(50) * (1+1,31)
= 10 * 7,071 * 2,31
= 163,09 (zaokrąglane w górę)

Przykład 2: Gracz zajął dwudzieste piąte miejsce w turnieju freeroll, w którym grało 900 graczy. Więc:

n = 900, k = 25, b = 0

Całkowita liczba punktów przyznanych graczowi:

= 10 * [sqrt(n)/sqrt(k)] * [1+log(b+0,25)]
= 10 * [sqrt(900)/sqrt(25)] * [1+log(0+0,25)]
= 10 * sqrt(36) * [1+(-0,60206)]
= 10 * 6 * 0,39794
= 23,88 (zaokrąglane w górę)

Przykład 3: Gracz zajął dziesiąte miejsce w turnieju o wpisowym 200 punktów FPP, w którym grało 250 graczy. Więc:

n = 250, k=10, b = 200 * 0.0161 = 3.22

Całkowita liczba punktów przyznanych graczowi:

= 10 * [sqrt(n)/sqrt(k)] * [1+log(b+0,25)]
= 10 * [sqrt(250)/sqrt(10)] * [1+log(3.22+0.25)]
= 10 * sqrt(25) * [1+(0.540329]
= 10 * 5 * 1.540329
= 77.02 (zaokrąglone w górę)

Formuły rankingów turniejowych w serwisie PokerStars zostały opracowane tak, aby premiować doskonałe wyniki i częstą grę. Roczne rankingi turniejowe są tworzone dla roku kalendarzowego rozpoczynającego się 1 stycznia.

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ
DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.