PokerStars Macau - Regulamin

1. Regulamin

 1. Możesz reprezentować PokerStars w turnieju PokerStars LIVE Macau (PSLM), wygrawszy satelitę na PokerStars. Wartość pakietu jest ustalana przez PokerStars przed rozpoczęciem kwalifikacji na podstawie aktualnych kursów walut.

 2. Możliwość reprezentowania PokerStars w turnieju PSLM jest też dostępna dla graczy o statusie PlatinumStar lub wyższym, którzy opłacą wpisowe do tego turnieju na PokerStars, korzystając z T-Money. Należy jednak pamiętać, że możliwość ta jest zależna od dostępności miejsc w hotelu.

 3. Wszystkie kwalifikacje do turniejów PSLM będą rozgrywane w odmianie No Limit Hold'em. Co tydzień będą dostępne liczne bezpośrednie kwalifikacje (Direct Qualifiers) z pakietami PSLM lub wejściówkami. Dodatkowo codziennie odbywać się będą satelity do bezpośrednich kwalifikacji.

 4. Aby móc uczestniczyć w turniejach i satelitach PSLM, należy mieć ukończone 21 lat.

 5. Biorąc udział w satelitach PSLM na PokerStars lub opłacając wpisowe za pomocą T-Money, przyznajesz PokerStars prawo do wykorzystania Twojego imienia, nazwiska i wizerunku w celach promocyjnych bez dalszego wynagrodzenia.

 6. Wygrywając wejściówkę w satelitach PSLM lub opłacając wpisowe za pomocą T-Money, wyrażasz zgodę na to, że nie wolno Ci podczas gry przy finałowym stole nosić odzieży ze znakami handlowymi innymi niż logo PokerStars.

 7. Pierwsza wygrana wejściówka do PSLM jest niezbywalna, nie może być wymieniona na inną nagrodę i musi zostać wykorzystana przez osobę będącą właścicielem konta PokerStars, z którego ją wygrano. Musisz osobiście wykorzystać wygraną wejściówkę, w przeciwnym razie utracisz ją. Jeśli wygrasz dodatkowe wejściówki, nie będziesz mógł ich odsprzedać ani przekazać innemu graczowi; w takim wypadku na Twoje konto PokerStars przekażemy równowartość wpisowego w formie T-Money oraz, jeśli pakiet to przewiduje, $500 w gotówce na pokrycie kosztów podróży.

 8. Poprzez udział w dowolnych satelitach lub innych formach kwalifikacji do imprezy PSLM, wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na przestrzeganie regulaminu i warunków uczestnictwa w PSLM, niniejszego regulaminu oraz zobowiązują się podpisania formularza akceptacji regulaminu. Podczas imprez PSLM obowiązywać będą surowe przepisy dotyczące zachowania graczy. Obejmować one będą kary do dyskwalifikacji włącznie, przewidziane za wulgarne słownictwo, obrazę krupierów, graczy lub innych osób podczas imprezy lub za jakiekolwiek inne zachowanie uznane przez organizatorów PSLM, wedle własnego uznania, za szkodliwe dla przebiegu imprezy PSLM. Jeżeli zostaniesz ukarany lub zdyskwalifikowany z powodu naruszenia któregokolwiek z warunków uczestnictwa w imprezie, nie otrzymasz żadnego odszkodowania od PokerStars. W przypadku nieprzestrzegania niniejszych warunków uczestnictwa, serwis PokerStars ma prawo do odebrania każdemu z uczestników korzyści wynikających z powyższych warunków uczestnictwa i ma prawo do usunięcia takiego uczestnika z imprezy.

 9. Gracz biorący udział w imprezie PSLM wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, bez ograniczeń, na całym świecie, w telewizji oraz każdej innej formie przekazu, w tym przez Internet. Wykorzystanie wejściówki do turnieju oznacza wyrażenie zgody na udział w relacji z imprezy w każdej formie przekazu medialnego.

 10. Każdy z graczy biorących udział w imprezie PSLM oświadcza, że zrzeka się niniejszym na rzecz PokerStars  pełnych praw autorskich oraz wszelkich innych praw na całym świecie do nagrań jego osoby dokonanych podczas dowolnej z imprez PSLM, w każdej formie filmu oraz/lub video lub w każdej innej formie przekazu. Każdy z graczy oświadcza niniejszym, że zdaje sobie sprawę z posiadania wyżej wymienionych praw i zrzeka się ich na rzecz PokerStars.

 11. Gracz poświadcza niniejszym, że PSLM oraz PokerStars mają prawo przejęcia wszelkich praw autorskich uczestnika i niniejszym zrzeka się tych praw.

 12. Każdy z graczy biorących udział imprezie PSLM wyraża zgodę na spełnienie każdej uzasadnionej prośby PSLM lub Dyrektora Turnieju związanej z publikacją, promocją lub z transmisją telewizyjną materiałów z imprezy.

W przypadku jakichkolwiek sporów odnośnie warunków uczestnictwa w tej promocji, decyzja kierownictwa PokerStars jest ostateczna. W przypadku uwag bądź pytań skontaktuj się z nami, pisząc na adres macau@pokerstars.eu.

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ
DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.