Reklama, marketing i promocja związane z grą przy stole finałowym

Poniższy Regulamin ma zastosowanie do Turnieju Głównego World Championship of Online Poker 2014 (zwanego dalej „Turniejem”), który rozpocznie się 28 września 2014.

  1. W przypadku dotarcia do stołu finałowego Turnieju uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez PokerStars jego prawdziwego imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania (miasto/kraj), wizerunku i innych publicznie dostępnych danych. Wyżej wymienione informacje mogą być wykorzystane w dowolnych środkach przekazu na potrzeby kampanii reklamowych związanych z WCOOP.

  2. W przypadku dotarcia do stołu finałowego Turnieju uczestnik będzie zobowiązany do udzielania wywiadów pracownikom PokerStars i, w stosownych przypadkach, przedstawicielom firm zewnętrznych. PokerStars ponosi wszelkie koszty takowych wywiadów i zobowiązuje się dokonać w najlepszej wierze odpowiednich ustaleń z uczestnikiem.

  3. W przypadku zostania Mistrzem Turnieju uczestnik wyraża zgodę na dożywotnie wykorzystanie przez PokerStars materiałów związanych z jego udziałem w imprezie.

  4. W przypadku dotarcia do stołu finałowego i niezajęcia pierwszego miejsca uczestnik wyraża zgodę na tworzenie przez PokerStars materiałów promocyjnych z jego udziałem przez okres 15 miesięcy od zakończenia Turnieju. Po upłynięciu 15 miesięcy PokerStars nie będzie publikować ani rozpowszechniać żadnych nowych materiałów bez pisemnej zgody uczestnika, niemniej jednak nie będzie mieć obowiązku zniszczenia ani usunięcia wszelkich już istniejących materiałów, które zostały uprzednio opublikowane lub rozpowszechnione.

  5. Wszelkie materiały wyprodukowane przez PokerStars w powiązaniu z Turniejem są własnością PokerStars.

  6. W zamian za współpracę i wyrażenie zgody na wykorzystanie materiałów promocyjnych i reklamowych związanych z Turniejem, PokerStars przewiduje następujące wynagrodzenie:

    1. Mistrz: wejściówka do Turnieju Głównego World Championship of Online Poker 2015 (minimalna wartość: $5200).
    2. Miejsca 2-9: wejściówka do turnieju Spring Championship of Online Poker 2015 o wartości $1050.

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ
DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.